Brandskyddshandboken #7

Brandskyddshandboken #6

Brandskyddshandboken i ny utgåva

Nu finns den nya utgåvan av Brandskyddshandboken tillgänglig, nummer sju i ordningen. Det är den kompletta handboken för dig som projekterar eller granskar brandskydd. Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR29, flera av Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. I handboken finns även råd och rekommendationer för att skapa ett hållbart brandskydd t.ex. vad som kan vara viktigt att beakta vid projektering av solcellsanläggningar, gröna tak och batterilager.

Handboken kan liksom tidigare köpas både som tryckt bok och som e-bok i pdf för dator eller läsplatta. I e-boken kan du skriva in egna anteckningar och göra markeringar. En rad nya verifierade förenklade alternativ (VFA) finns i nya handboken, underlagen till dessa finns här. Det är åter Bengt Dahlgren Brand & Risk, Brandskyddslaget och Brandteknik vid LTH som står bakom handboken.

Brandskyddshandboken är ett måste för alla i bygg- och fastighetsbranschen.

Underlag för VFA finns att ladda ner som PDF.

Ett måste för alla i bygg- och fastighetsbranschen

  • 27 författare med unik expertkompetens.
  • Förändringarna i Boverkets nya brandskyddsregler förklaras.
  • Många praktiska exempel på brandskyddslösningar.
  • Det enda du behöver. Innehåller BBR 29 kapitel 5 i sin helhet.

Pris och beställning

  • 1250 kr exklusive moms för tryckt bok eller e-bok (pdf).
  • 1900 kr exklusive moms vid samtidig beställning av tryckt bok och e-bok
  • Frakt tillkommer för tryckt bok
  • Beställ boken här.

Medverkande